DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Chuyển tiền liên Ngân hàng với mức phí dịch vụ như sau

  • Số tiền < 4.000.000đ - Phí: 10.000đ

  • Số tiền từ 4.000.000đ trở lên - Phí: 3% của số tiền chuyển

Nạp tiền điện thoại, thanh toán cước internet, truyền hình

Bán thẻ Game online

  • Garena, Zing, Gate, Vcoin, SOHACoin, Appota, Scoin, Funtap

Thu tiền trả góp

  • Số tiền < 1.000.000đ - Miễn phí

  • Số tiền từ 1.000.000đ trở lên - Phí: 10.000đ

Thu tiền điện:

  • Phí thu 5.000đ/hóa đơn